Utbildning i Hjärt-Lungräddning(HLR) med Hjärtstartere

Vi ger er kunskapen och tekniken för att hjälpa en anhörig, en kollega eller en främling när det otänkbara händer.


HLR - Hjärt-Lungräddning

Bakgrund

Varje år drabbas 10 000 personer i Sverige av hjärtstopp. Bara 500 överlever. 37 procent av de som drabbas
är i arbetsför ålder. Med fler hjärtstartare och fler som kan hjärt-lungräddning skulle många fler kunna räddas.

När en person drabbas av plötsligt hjärtstopp kan hjärtat inte pumpa runt blodet i kroppen, detta leder till syrebrist i hjärnan och andra
vitala organ med stora skador som följd efter redan några minuter.
Den enda behandlingen för att få igång hjärtat i detta läge är att återställa de elektriska impulserna i hjärtat med hjälp av en strömstöt från en defibrillator. Detta måste göras så fort som möjligt för att
hjärnan inte skall ta för stor skada.

Kursinnehåll

Under utbildningen lär sig deltagarna teoretiskt och praktiskt hur man handhaver en hjärtstartare/defibrillator, hjärtats funktion och säkerhet
vid användning. Kursen är upplagd för situationsanpassade situationer som kursdeltagaren själv har användning för i sitt yrkesområde.

Utbildningsmål

Utbildningarna är uppbyggda för att den enskilde människan ska ha en god handlingsberedskap och kunna agera vid en olycka eller sjukdomstillstånd.

Andra utbildningar

  • Första hjälpen och HLR
  • Barn-HLR
  • Anpassad sjukvårdsutbildning

Läs mer >> Livtjänst.se - Utbildning

Tillbaka till toppen

Hjärtsäker zon - En kvallitetsäkring

Varje år drabbas 10 000 personer i Sverige av hjärtstopp. Bara 500 överlever. 37 procent av de som drabbas är i arbetsför ålder. Med fler hjärtstartare och fler som kan hjärt-lungräddning skulle många fler kunna räddas.


Hjärtsäker zon - En kvallitetsäkring

Plötsligt hjärtstopp kan drabba vem som helst. Det kan vara en familjemedlem, en kollega, en medmänniska på gatan eller en nära vän, ung som gammal.
Se till att du är förberedd på det oförberedda!

Mot denna bakgrund har Hjärt-Lungfonden tagit initiativet till Hjärtsäkra Sverige i samarbete med AFA Försäkring och Bliwa Livförsäkring. Vi vill skapa fler hjärtsäkra zoner i samhället. Målet är att dubblera antalet hjärtstartare och utbilda 100 000 individer. Livtjänst Sverige AB är av Hjärt-Lungfonden ett godkänt utbildningsföretag som har rätt att dela ut garantimärket "Hjärtsäker zon" till företag som uppfyller nedan ställda krav.

Vad säger lagen?

Enligt arbetsmiljöverkets "föreskrifter om första hjälpen och krisstöd" (AFS 1999:7)
”krävs att en arbetsplats har en beredskap för Första hjälpen och krisstöd för att klara de hjälpinsatser som måste vidtas direkt då en person skadas eller blir akut sjuk. Såväl den skadade som de som varit med vid olyckan kan även behöva krisstöd.”

En Hjärtsäker zon innebär att:

  • det finns rutiner och beredskap för att kunna hantera ett hjärtstopp och larma 112
  • det finns kompetens i hjärt-lungräddning så att hjälp omgående kan sättas in
  • all personal vet var hjärtstartaren finns och kan hantera den
  • behandling med hjärtstartare kan ske inom tre minuter (180 sekunder)
  • hjärtstartaren är registrerad i nationella hjärtstartarregistret

Varje arbetesplats som deltagit och blivit godkänd i samtliga delar erhåller ett intyg för arbetsplatsen samt material för entrédörren, företagsbilen och webben.

Läs mer >> Livtjänst.se - Utbildning

Tillbaka till toppen

Hjärtstartare

Med fler hjärtstartare och fler som kan hjärt-lungräddning skulle många fler kunna räddas.


Hjärtstartare

Gör skillnad och rädda liv!

ZOLL AED Plus, är den enda hjärtstartaren med inbyggd HLR-feedback, REAL CPR Help®, som mäter och registrerar de utförda hjärtkompressionerna - och som ger dig feedback, vilket hjälper dig att utföra den korrekt. Ljud- och bildmeddelanden hjälper dig att utföra livräddningen med självförtroende och kontroll.

Feedback på dina hjärtkompressioner

ZOLL's patenterade elektroder mäter hjärtkompressionernas hastighet och djup. En röst i hjärtstartaren meddelar dig hela tiden om du utför effektiva och korrekta hjärtkompressioner - och vägleder dig med uttryck såsom "tryck hårdare" eller "bra kompressioner". Dessutom hjälper hjärtstartaren dig med att följa den rekommenderade frekvensen på 100 kompressioner per minut.
På sidan med träningsvideor, kan du se hur du utför hjärtkompressioner tillsammans med ZOLL AED Plus, och hur hjärtstartaren guidar dig hela vägen

Unik grafisk- och användarvänlig design

En bild säger mer än tusen ord. Det unika pedagogiska gränssnittet, bilder kombinerade med röst- och textmeddelanden på svenska, hjälper livräddaren genom varje steg.
Blinkande lampor vid bilderna indikerar i vilken ordning de livräddande insatserna skall göras. Vid behov hjälps livräddaren att ge effektiva bröstkompressioner.

En elektrod är enklare än två

AED Plus hjärtstartare inkluderar ZOLL's patenterade elektroder CPR-D•padz™, en elektrod med inbyggd HLR-feedback. En tydlig markering visar var bröstkompressionerna skall utföras, och därmed vinner man livsviktiga sekunder.

Läs mer >> Livtjänst.se - Livräddningsbutiken.se

Tillbaka till toppen

Första hjälpen

Vi ger er kunskapen och tekniken för att hjälpa en anhörig, en kollega eller en främling när det otänkbara händer.


Första Hjälpen

Bakgrund

Varje år drabbas 10 000 personer i Sverige av hjärtstopp. Bara 500 överlever. 37 procent av de som drabbas är i arbetsför ålder. Med fler hjärtstartare och fler som kan hjärt-lungräddning skulle många fler kunna räddas.

Vad säger lagen?

Enligt arbetsmiljöverkets "föreskrifter om första hjälpen och krisstöd" (AFS 1999:7)
”krävs att en arbetsplats har en beredskap för Första hjälpen och krisstöd för att klara de hjälpinsatser som måste vidtas direkt då en person skadas eller blir akut sjuk. Såväl den skadade som de som varit med vid olyckan kan även behöva krisstöd.”

Tillbaka till toppen

Om oss

Hjärtlungräddning är en del i Livtjänst Sverige AB som är ett nytänkande företag med gedigen kompetens och erfarenhet. Våra grundpelare är trygghet, service och kvalitet.


Personal

Utbildning

Vår utbildningsverksamhet syftar till att ge den enskilde människan relevant kunskap om basala livräddande och livsuppehållande åtgärder genom praktiska och teoretiska utbildningstillfällen.

Produkter

Räddningsarbete är farligt och kräver specialutrustning såväl som specialutbildning. Det är användarens ansvar att utbilda och bibehålla kompetent kunskap om utrustning och vidta tillräckliga försiktighetsåtgärder vid användning av den här utrustningen.

Tillbaka till toppen

Referenser

Vi presenterar några av sina samarbetspartners och uppdragsgivare.


Referenser

Tillbaka till toppen

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan med era funderingar och/eller frågor och skicka det till oss.
Så svarar vi så fort vi kan. Vi ser fram emot att höra från er!


Hjärtlungräddning.nu - Livtjänst Sverige AB
Huvudkontor
Polstjärnegatan 14
41756 Göteborg

Göteborg: +46 31 - 788 65 55
Stockholm: +46 8 - 5151 77 88

e-post: info@livtjanst.se


VD & Verksamhetschef
Fredrik Hasselblad
mobil: +46 703 - 628 638
e-post: fredrik@livtjanst.se

Drift- & Utbildningschef
Nichlas Behrmann
mobil: +46 708 - 329 555
e-post: nichlas@livtjanst.se

Utbildnings- & Produktansvarig
Region Borlänge

Henrik Josefsson
mobil: +46 703 - 766 383
e-post: henrik@livtjanst.se